img/standa1.png
Stanislav Schořálek
Ústí nad Labem
schoralek@transglobal.cz

Výroba softwaru


- webové stránky (HTML PHP JavaScript SQL). Účelové graficky nenáročné stránky, databázové systémy, e-shopy)
- desktopové aplikace (Visual Basic)
Skladové hospodářství - kombinace desktopové aplikace a webu s využitím vašeho vlastního serveru / hostingu. Aplikaci vytvářím od roku 2012 pro organizaci Transglobal s.r.o. Skladové hospodářství je navázáno na e-shop. Některé méně prioritní moduly budou dokončeny do konce roku 2013. DEMO verze zde


On-line rezervační systém - webový doplněk k vaší internetové prezentaci. Stačí doplnit odkaz do vašeho zdrojového kódu nebo systém přímo zabudovat do vašich stránek. ukázka zde. Software byl primárně vytvořen pro studiomiriline.cz od začátku roku 2011.


WSM ~ Wellness Studio Monitor - desktopová aplikace pro ovládání wellness přístrojů, zejména solárií. Systém funguje v několika studiích po ČR, například SunStudio Teplice. Z důvodu nerentability a náročné údržby se tento systém již neprodává.


O2 Lending - interní webová aplikace pro telefonního operátora O2. Jedná se o databázový systém, který eviduje zapůjčené elektronické přístroje svým zaměstnancům.


O2 JobMonitor - interní webová aplikace pro telefonního operátora Telefonica O2. Jedná se o systém, který kontroluje aktivity zaměstnanců-operátorů při práci na PC. Od nasazení zkušební verze v roce 2009 je aplikace používána na všech pobočkách O2 v ČR.


E-shop - standardní e-shop napojený na systém skladového hospodářství. ukázka zde


ReklamaceNet - desktopová aplikace vyrobená v roce 2005 pro Carrefour Česká republika s.r.o. a Carrefour Slovensko a.s. (nyní už pouze Slovensko), která spravuje průběh reklamovaného zboží od zákazníků či vlastní provozovny.

Sportovní zájmy


- skalní lezení
img/standa2.png


- horská turistika
img/standa3.png

TOPlist
img/ivca1.png
Ing. Iva Schořálková
(roz. Žambochová)
Ústí nad Labem
iva.schoralkova@seznam.cz
Životopis Iva Schořálková

Studium- 2013 - 2015 - UJEP - Inženýrské studium - Ekologie a ochrana prostředí - Revitalizace krajiny

- 2010 - 2013 - UJEP - Bakalářské studium - Ekologie a ochrana prostředí - Ochrana životního prostředí (zakončeno Bc.)

- 2008 - 2010 - ČVUT - Stavební fakulta - Stavební inženýrství

- 2004 - 2008 - Gymnázium Jateční - Ústí nad Labem

Zájmy a dovednosti


- GIS - Teoretické znalosti analýzy dat v GIS a praktické znalosti práce v programu ArcGIS. Kompletní zpracování GIS projektu (zvládnutí pořizování dat, úpravy dat, jejich analýzy a prezentace výsledků).

- Microsoft Project – Plánování projektů s danými úkoly, zdroji a náklady, návrh vlastního projektu, změna kalendářů, vyřešení přetížení zdrojů, sledování a aktualizace průběhu projektu, nalezení kritické cesty, analyzování vazeb mezi jednotlivými úkoly.

- Botanika

- Geologie

- Třetihorní flóra z lokality Jesuitengraben (Čeřeniště)

- Bakalářská práce - Paleontologický výzkum lokality Jesuitengraben (Oligocén, kenozoikum)
Vzorky nalezených fosílií

- Diplomová práce - Ekologická studie houbového patogena, kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae [Borthw.] Casagr.) v porostech smrku pichlavého v oblasti Flájské přehrady

Sportovní zájmy


- skalní lezení
img/ivca3.png

img/ivca4.png


- horská turistika
img/ivca2.png

img/ivca5.png

Domácí mazlík

img/ivca6.jpg

img/ivca7.jpg